نگارش پنجم درس هفدهم

ویرایش پنجم درس هفدهم

پاسخ درس 17 ویرایش پنجم

ویرایش پنجم درس هفدهم

درس 17: کار و تلاش

املا و واژگان صفحه 89 ویرایش پنجم

✅ 1 با توجه به متن درس جداول را با کلماتی که دارای علامت های زیر هستند کامل کنید.

صفحه 89 چاپ پنجم

پاسخ در صفحه 90 چاپ پنجم

✅ دو کلمه زیر را به عنوان مثال طبقه بندی کنید:
نظر، ناظر، نظارت

پاسخ در صفحه 90 چاپ پنجم

پاسخ در صفحه 90 چاپ پنجم

مانند 3 جملات زیر را به عنوان نمونه کلمات مرتب کنید.

پاسخ در صفحه 90 چاپ پنجم

درک مطلب در صفحه 91 چاپ پنجم

پاسخ درک متن صفحه 36 ویرایش پنجم

درک مطلب در صفحه 91 چاپ پنجم

شما اکنون شکل کامل کلمات زیر را بنویسید.

درک مطلب در صفحه 91 چاپ پنجم

زیر جدول زیر را با توجه به متن درس «کار و تلاش» کامل کنید.

درک مطلب در صفحه 91 چاپ پنجم

جواب صفحه 92 چاپ پنجم

نوشتن پاسخ ها

داستان شعر «کار و تلاش» را با توجه به آنچه در درس آموخته اید به نثر ساده بنویسید.
پاسخ: سلیمان در راه، مورچه ای را دید که پاهای خرچنگ را به سختی تکان می دهد که وزنش سنگین بود و باد آن را مانند کاه می لرزاند.
او آنقدر کار کرد که متوجه کسی نشد.
سلیمان با عصبانیت به او گفت: ای بیچاره نادان، مگر سلیمان پادشاه را نمی شناسی؟
از این به بعد به کاخ سلطنتی بیایید و از روی میزها هر چه می خواهید بخورید. چرا باید تمام عمرت سخت کار کنی و بارهای سنگین حمل کنی؟
این راه است و مردم از آن عبور می کنند.
آنها شما را زیر پای خود نمی کشند.
این بار بار سنگین را هدر ندهید و جانت را آنقدر در مورد بدن خود اذیت نکنید.
مورچه گفت: “با مورچه های غذا صحبت نکنید زیرا آنها رضایت را بیشتر از غذا دوست دارند.”
ما به کسی نیاز نداریم زیرا چمدان و انبار داریم.
امیدوارم بعد از این رنج و این پای خرچنگ با گنجینه های فراوان اگر می خواهید برای همیشه موفق باشید
یاد بگیرید با مورچه ها صبور باشید.
مسیری را که مانع است دنبال نکنید و کاری را انجام ندهید که افراد باهوش به شما می خندند.
عاقل و عاقل باشید و کار امروز را به فردا موکول نکنید.
برای جوان بودن تلاش کن که در پیری مایه شرمساری است.
از این درس به این نتیجه می رسیم که باید برای هر کاری تلاش کنیم، مثلاً چه بخواهیم معلم باشیم، چه دکتر یا مهندس، باید درس بخوانیم و تلاش کنیم در آینده در کارمان موفق شویم.

پاسخ هنر و سرگرمی صفحه 94 چاپ پنجم

مانند 2 به عنوان مثال، نمودار هر جمله را رسم کنید.

صفحه 94 چاپ پنجم

جواب صفحه 95 چاپ پنجم

جواب صفحه 95 چاپ پنجم

جواب صفحه 96 چاپ پنجم

1 یکی از نام های خدا را به فارسی بنویسید؟
2 معروف و مشهور کیست؟
3 کسی که به دانش آموزان آموزش می دهد؟
4 منتظر چی هستید؟
5 معنی دیگر سپاسگزار یا سپاسگزار را بنویسید؟
6 که مانند کوه است
7 کسی منتظر است
8 چه ویژگی هایی را باید از مورچه یاد بگیرید تا همیشه موفق باشید؟


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم