نگارش پنجم درس پانزدهم

ویرایش پنجم از درس پانزدهم

پاسخ درس 15 ویرایش پنجم

ویرایش پنجم از درس پانزدهم

درس 15: قزاقستان

املا و واژگان صفحه 78 ویرایش پنجم

1 با حروف هر ردیف یک کلمه بسازید.

املا و واژگان صفحه 80 ویرایش پنجم
ا ی ه ت ز ا ​​ن
پاسخ: فوت
رذ ن ا ر ه
پاسخ: حد واسط
ح ل م ت
پاسخ: تحمل

گام به گام درس 15 ویرایش پنجم

2 روی بیت هایی که از کلمات زیر استفاده شده است یک بار بنویسید.
املا و واژگان صفحه 80 ویرایش پنجم

3 در هر یک از جمله های زیر کلمه «چرا» به چه معناست؟
مادران مانند گله ای در باغ عدن هستند. ← زیرا به این معناست:
پاسخ: مانند
من عاشق سفر هستم چون چیزهای جدیدی یاد می گیرم. ←
پاسخ: زیرا
دانه های شبنم مانند مروارید غلتان روی برگ ها نشستند
پاسخ: مانند
صدا چون صدای دریا آرامش بخش بود ساعت ها کنارش نشست
پاسخ: چرا، زیرا…)

املا و واژگان صفحه 78 ویرایش پنجم

درک مطلب 79 ویرایش پنجم

پاسخ درک متن صفحه 36 ویرایش پنجم

1 با توجه به شعر درس به سوالات جدول زیر پاسخ دهید.
درک مطلب 81 ویرایش پنجم

2 بیت های زیر را مانند مثال به زبان ساده با جابجایی اجزای جمله جایگزین کنید.

با جابجایی اجزای جمله،

جواب صفحه 80 چاپ پنجم

نوشتن پاسخ ها

داستان «کجستان» را به نثر ساده بنویسید.

پاسخ صفحه 82 چاپ پنجم

اگر به دنبال پاسخ بیشتر هستید، از بخش زیر استفاده کنید

پاسخ:

دو کاج در خارج از روستا و در کنار خطوط برق رشد کردند. رهگذران سال ها آنها را به عنوان دو دوست می دیدند. یک روز پاییزی، زیر بارانی سیل آسا، یکی از کاج ها خم شد و روی دیگری افتاد. این کاج به کاج دیگری گفت: ای دوست من مرا ببخش و کمکم کن. می بینید که ریشه های من از زمین بیرون آمده است. لطفا چند روز با من عذاب بکشید.

کاج همسایه گفت: “من دوستمان را فراموش نمی کنم.” شاید روزی این اتفاق برای من بیفتد. باد که این خوبی را دید، آرام گرفت. کاج آسیب دیده نیز به تدریج بهبود یافت و دوباره روی پای خود ایستاد و سالم شد. سال ها گذشت و میوه های این کاج ها به زمین افتاد و دانه ها به راحتی در زمین ریشه دوانید. باران می بارید و در این مکان درختان بسیار دیگری روییدند و پر از کاج بود. مدتی بعد روستای ما کجستان نام گرفت.

جواب صفحه 81 چاپ پنجم

هنر و سرگرمی صفحه 81 ویرایش پنجم

2 در جاهای خالی کلماتی را بنویسید که اسم مقابل آنها را توصیف می کند.
باد شدیدی در بیابان می وزید و خار و خاشاک را به هر سوراخ می برد. مسیر ..Llarg..شیر بچه ..خسته..و مات و مبهوت شد.
غذا..خوشمزه لذیذ..مامانمو خوردم تو رختخواب ..سوآو… خواب بودم، خواب بودم.
نهر پر از سنگریزه و سنگریزه پر از ماهی بود.خوب..من ..رنگارنگ..من ..Poc..بود.
پیرزن..خوشحال..من ..خندان..بود.

اگر پاسخ بالا را دوست ندارید، از پاسخ زیر استفاده کنید.

جواب صفحه 82 چاپ پنجم

پاسخ صفحه 82 چاپ پنجم

3 پاسخ هر سوال را در کادر خود بنویسید و به دنبال کد در جدول بگردید.

به هر سوال در خانه خود پاسخ دهید

رمز عبور جدول

رمز عبور جدول: امام زمان


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم