نگارش پنجم درس پنجم

ویرایش پنجم درس پنجم

پاسخ درس 5 ویرایش پنجم

ویرایش پنجم درس پنجم

درس 5: موز و کدو تنبل

املا و واژگان صفحه 27 ویرایش پنجم

1 بیت هایی را که در متن درس از کلمات زیر استفاده شده است، بیابید و بنویسید.

.پاسخ: فردا که باد بر من و تو بیاید بی مهرگان ظاهر می شوند که ترسو و مردند.

خندیدی به کدو تنبل که بیست روزه با تو جور کردم بگو این «تنبلی» چیست؟
از چنار پرسید چند سالته؟ می گویند دویست و حالا «بسیار» است.
از چنار پرسید چند سالته؟ می گویند دویست و حالا «بسیار» است.

پاسخ صفحه 28 چاپ پنجم

2 در جدول زیر، شش کلمه از فصلی را که می خوانید پنهان کنید. آنها را رنگ کنید و زیر میز بنویسید.

۲. کلمات مربوطه را به صورت زیر رنگ می کنیم:

املا و واژگان صفحه 27 ویرایش پنجم

پاسخ: 1 قدرت، 2 رنگ، 3 اندوه، 4 شجاعت، 5 ناامیدی، 6 معجزه

3 مطابق شکل کامل کنید.

پاسخ صفحه 28 چاپ پنجم

پاسخ: ناربون | یعنی »ریشه با گیاه انار

پاسخ: |یارن | یعنی »ریشه با گیاه خیار

پاسخ درک متن صفحه 29 ویرایش پنجم

کلمه “او” به چه کسی یا چه چیزی اشاره دارد؟
پاسخ: ماهی

2 کلمه “شما” به چه کسی یا چه چیزی اشاره دارد؟
پاسخ: پرنده

3 کلمه “خود” به چه کسی یا چه چیزی اشاره دارد؟
پاسخ: جویبار

4 کلمه «آنها» به چه کسی یا چه چیزی اشاره دارد؟
پاسخ: دوتا ماهی بزرگ

5 یک حرف ربط در متن پیدا کنید و جملاتی را که این کلمه با آنها مرتبط است در جدول زیر بنویسید.

جمله اول علامت اتصال جمله دوم
پرنده بلافاصله برجسته می شود من او آن را حمل کرد
با خوردن ماهی کوچکی مثل من سیر نمی شوید ولی اگه به ​​حرفام گوش کنی…

نوشتن پاسخ صفحه 30 ویرایش پنجم

نوشتن پاسخ صفحه 30 ویرایش پنجم

ّ داستان شعر »ناروکدوبن«به نثر ساده می نویسد.

پاسخ: بوته کدو تنبل در کنار درخت چنار کهنسال و بلند رشد کرد، بیست روز بعد این گونه رشد کرد و به دور درخت چنار پیچید و به بلندترین شاخه چنار رسید. به محض اینکه خودش را آن بالا دید، به این فکر کرد که خیلی بزرگ است، به موز نگاه کرد.

از چنار پرسید: چند سالته؟ چنار گفت: «بیش از دویست سال. کدو تنبل به او خندید و گفت: بیست روز دیگر قد خواهم کشید. چقدر تنبلی!

چنار به او گفت: ای کدو تنبل! امروز روز داوری برای اثبات برتری نیست. فردا که باد پاییزی بر من و تو می وزید، آن وقت معلوم می شود که کدام یک از ما بهتریم.

پاسخ هنر و سرگرمی صفحه 31 ویرایش پنجم

2 یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنید و یک مکالمه کوتاه بین دو نفر در مورد آن بنویسید.

پاسخ: من با خانواده ام در سفر بودم که با دوست دوران کودکی ام آشنا شدم، او را در آغوش گرفتم و بوسیدم. بعد شروع کردیم به صحبت کردن.

گفت: الان چیکار میکنی؟ گفت: من به عنوان مهندس نفت در پتروشیمی تهران کار می کنم و از من پرسید حالت چطور است؟ گفتم من هم در شرکت برق به عنوان مهندس برق کار می کنم. گفتم ازدواج کردی؟ گفت: بله و من دو فرزند دارم.

او همین سوال را از من پرسید. من هم گفتم دو سال است که ازدواج کرده ام اما هنوز صاحب فرزند نشده ام. بعد از او دعوت کردم که به خانه ما در شهر ما بیاید و با او و خانواده به رستوران رفتیم و ناهار خوردیم. بعد از ناهار از او خداحافظی کردم.

پاسخ صفحه 32 چاپ پنجم

پاسخ صفحه 32 چاپ پنجم

پاسخ: عطر مطبوعی فضا را پر کرده بود. پرندگان بر شاخه های درخت دانش نشستند و آواز خواندند و درخت کهنسال همیشه با صبر و آرامش می ایستد. احساسی وصف ناپذیر جنگل را فرا گرفت. کم کم همه حیوانات دور درخت جمع شدند. لحظه شماری می کردند تا پاسخ سوالات خود را بگیرند. سرانجام زمان آن فرا رسید که درختی که سال ها زندگی کرده بود، به هر سوالی با علاقه و اشتیاق پاسخ دهد. جغد که همه چیز را با دقت می دید، در دل خرد و هوشیاری درخت را تحسین کرد و آرزو داشت درخت شود.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم