نگارش پنجم درس چهارم

ویرایش پنجم درس چهارم

پاسخ درس 4 ویرایش پنجم

ویرایش پنجم درس چهارم

درس چهارم

درس 4: بازرگان و پسران

دانش زبانی صفحه 23 چاپ پنجم

1 جدول را به عنوان نمونه کامل کنید.

تقوا عناصر فلت حفاظت شخصیت
فضیلـ اسب ها فلـ محافظ ـلـ
فضبـ اسب ها ـفـ برای محافظت خصیص
فضـ اسـ غـ محا خـ
فـ ا * محـ *
* * * مـ *

2 الف) با توجه به متن درس، جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

پاسخ: بچه ها سعی کن…تحصیل…. هنر و فضیلت، آن مرد ثروتمند و…باهنر،، اگرچه او گمنام بود و دشمنان زیادی داشت، به دلیل … عقل…. و هنر… خود…. ، در بین مردم به نام ….فروغ…. هر چقدر هم که تلاش می کنید آتش را کاهش دهید. از نو….روشن کن…. اتفاق می افتد.
ب) از بین کلماتی که نوشته اید سه تا را انتخاب کنید و در یک جمله به کار ببرید.

پاسخ:

کلمات: اکتساب، عقل، هنر
عبارت: انسان فهیم با کسب علم و هنر، عقل خود را افزایش می دهد و هنرمند می شود.

پاسخ صفحه 24 چاپ پنجم

3 الف) هدفون و صداها را از کلمات داخل گلبرگ جدا کرده و در مرکز گل بنویسید.

پاسخ: مخاطبان: صدای جیر جیر، آواز پرندگان، بوق ماشین، تیک تاک ساعت
مخاطبان: تدریس معلم، اخبار، قصه های مادربزرگ ها، تلاوت قرآن

ب) یکی از شنوندگانی را که دوست دارید انتخاب کنید و توضیح دهید.

پاسخ: ب) تدريس معلم: با گوش دادن دقيق به تدريس معلم و سرفصل هاي آموزشي آنها، در واقع تمام مطالب مفيد و مهم درس را فرا مي گيريم و براي يادگيري اين موضوع به زمان كمتري نياز داريم.

درک متن صفحه 25 چاپ پنجم *

ارائه ها:

با سوگند: نما: بیمارستان باید در همان محل ساخته شود

جبهه: تصمیم گرفتند نظر دکتر شهر را جویا شوند

پاسخ صفحه 26 چاپ پنجم

حکایت زیر را بخوانید و کمی در معنای آن فکر کنید، پس از فهمیدن موضوع آن را به دو قسمت تقسیم کنید
پاراگراف را به زبان ساده بنویسید.
«دو نفر بیهوده رنج کشیدند و بیهوده تلاش کردند. یکی این که پس انداز کرد و نخورد و دیگر اینکه
آموخت و نه: «علم، آنقدر که بیشتر بخوانی چون عملی در تو نیست، جهل».

پاسخ: دو دسته از مردم بیهوده کار می کنند.
دسته اول: افرادی هستند که برای انباشت ثروت تلاش می کنند اما از آن برای خود استفاده نمی کنند و مسخره می کنند.

دسته دوم: افرادی هستند که برای کسب دانش تلاش زیادی می کنند، اما در عمل حتی از دانش خود استفاده نمی کنند. در واقع این افراد از همه چیز برای کسب دانش استفاده نمی کنند و از دانش خود استفاده نمی کنند. در واقع این افراد هر چقدر هم برای کسب علم تلاش کنند، چون از آن در رفتار و کردار خود استفاده نمی کنند، چیزی جز جهل نیستند و در جهل زندگی می کنند.

یا در نظرات سایت ارسال شده است!

پاسخ: دو نفر از الکی زجر کشیدند و بیهوده تلاش کردند که او فکر کرد و زجر نکشید.

پاسخ: دسته اول: آنها ثروت زیادی دارند و می توانند با آنها کارهای زیادی انجام دهند، اما این گروه که برای به دست آوردن این همه ثروت زحمت کشیده اند، اصلاً از ثروت خود استفاده نمی کنند و با ثروت زیادی مانند آنها زندگی می کنند. دراویش


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم