واکنش رئیسی به درخواست آمریکا برای مقابله مستقیم-رارو- رئیس‌جمهور با تاکید بر این که ما فقط نظارت داریم، نیستیم و همه چیز ما مذاکره نیست، یحریح کرد: ریح هرتح تحرتح.

بد ابراهیم رئیسی سه شنبه شب (امشب) در گفت و گوی تلویزیونی خود با اشاره به خیر بعدیش به روسیه، اظهار کر، تر یا بیر . . .. . و نوعی عقب ماندگی داریم. برخی می گویند نگاه به قرق و روسیه و نطق مطرح شده است، ولی ما باید سیاست متوازن داشته باشیم، ما دنبال سیاست متوازن و رجب هستیم.

او با طرح این سوال که چرا به 15 کشور همسایه توجه نمی کنیم؟ کاترشان کرد: «زد از ر خیر خی تاجیکستان حجم روایط ما 3 برابر شده است.

او افزود: «3 روابط ما به روسیه می‌توانیم به 10 . . .. . “معنای کلمه “و” چیست؟

رئیسجمهور با اشاره به این که ما فقط در حال مذاکره هستیم، و همه چیز ما استدلال نیست، تصریح کرد: «در زمینه خنثی کردن و رفع تحریم ها در حال حاضر هستیم و در زمینه خنثی کردن تحریمها دنبال گسترش روابط با همسایگان از جمله روسیه هستند. وم و بنای ما با همه جهان است. کشای که دنبال تقابل باشند، اما مقابله کنیم.»

ر ئیسیمچنین گفت: نتیجه سفر باید در همه عرصه‌ها باشد و در کشور محسوس باشد. در سفر به روسیه در جلسه سه عتاعت با یای پوتین درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای حاظر از مشارکت ملت ایران صحبت کردیم.»

افزود: “بعد از دیدار با آقای پوتین، وزیر خارجه این کشور به آقای امیرعبداللهیان گفته بود که آقای پوتین بعد از ملاقات با وزیر امور خارجه تا تصمیمات اجرایی را صادر کرد و بنده هم به رئیس ذیربط ماموریت دادم که مباحث و موضوعات اجرا می شود. در موضوعات پولی و مالی اتفاق نظر داریم که سلطهی دلار باید شکسته شود و می توانم با ارز ملی کار را دنبال کنیم.

رئیسی درباره مذاکرات وین نیز خواهد کرد: «درخواست مستقیم از سوی آمریکا جدید و مدتهاست مطرح شده است، ولی تا الان با آمریکا مخالف نیستم، اما در مقابل رفع تحریم ها وجود داشته باشد، جا برای توافق وجود داشته باشد. »

روز حسی نن امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه احتمال ادعای مستقیم با آمریکا را مطرح کرد و پس از آن وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد

انتقاد از بانک‌ها و توضیح درباره قیمت‌ها

وی در ادامه با اشاره به بانک ها در تولید و خدمت به مردم و وسودآوری از سوی بانک ها، تصریح کرد: «تاکنون به نقش اول و دوم بانک ها کمتر توجه شده است و بیشتر بانک ها به دنبال تامین خود بودند. نقدینگی بانک‌ها باید به تولید برود، اما اگر در جامعه توزیع شود، مشکل ایجاد می‌کند و مثل سیل بنیان گین است، مگر نه. نظر ما این است که باید به تولت به دست مردم برسد.»

او گفت: “درباره پرداخت وام جلسه و تاکید کردم که این تصمیمات باید اجرا شود. گفته ام با هر شرکتی با تصمیم دولت همراهی نکند، برخورد شود. این نمی شود بانک یا شرکتی با میل خود و بدون توجه به تصمیمات دولت نند.

رئیسی درباره تکلیف وام ازدواج در سال آینده گفت: «اوما وام ازدواج است.»

و ختمچنین درباره ساخت مسکن افزود:

رئیس جمهور درباره دورنامه دورت برای کنترل اجاره بهای منزل نیز اظهار کرد: جاره بها اطلاعات خانواده هاست و دولت باید مساعدت داشته باشید. ستارگروه باید برنامه خود را ارائه نکند تا دولت آن را اجرا کند، البته این تصمیم موقت راه حل مسکن است. مشکل زمین نداریم و آماده سازی زمین ها مدتی زمان برده شده است. ساس کار این است که یاید مسکن سازی تا قیمت و اجاره بهای مسکن کنترل شود. گفته ام پیشرفت در ساخت مسکن به اطلاع مردم برسد. »

در مورد مقاومت برخی از دستگاه های دولتی در برابر فروش اموال دولتی برای تامین بودجه مورد نیاز دولت نیز گفت: “ما براحتی اموال را از دستگاه ها می گیریم رئیس. اما آنها به سهولت اموال را واگذار نمی کنند. الان کار شروع شده است.اکنون باید مالیاتی را دنبال کنید و مودیان را شناسایی کنید. دارند اما فرار مالیاتی می نند.”

او با بیان اینکه در سالهای متوالی شاهد تورم بسیاری بوده ایم، گفت: «بنای ما کنترل تورم است. تنترل تورم در رر این است که نقدینگی را مدیرت کنم، رشد اقتصادی داشته باشد و کسری بودجه نداشته باشد. رشد ۸ درصدی را هدف گرفته ایم برای مدیریت نقدینگی این است که از بانک مرکزی استقراض نداشته باشیم. در این ماه هم همین گونه اقدام کرده است. الان نشانه های رشد اقتصادی در حال حاضر شدن است. دولت به این مسائل حساس شده است. »

رئیسی با اشاره به وضعیت قیمت ها در بازارها گفت: “کنترل قیمت ها مسئله مهمی است که ستاد تنظیم بازار چنین مسئولیتی دارد. ست ، ولی گران شده اند دو دولت موظف به تنترل قیمت این کالاهاست.

توضیح درباره حذف ارزی و وضعیت بورس

او در پاسخ به این پرسش که چگونه تبعات حذف آرزو را مدیریت می کنید، بیان کرد: . . . . . آرزو 4200 یومانی در مقطعی برای شکل مشکلی ایجاد شد، اما مشکلات جدی ایجاد شده است که باید دو سه ال قبل از آن مشکل ایجاد شود ولی نشد.

رئیس جمهور اضافه کرد: “در این زمینه باید اجماع نسبی میان دولت و مجلس وجود داشته باشد. نخبگان و مردم باید اقناع شوند. باید تبعات ارز 4200 تومانی برای مردم به ویژه اقشار ضعیف جبران شود. باید به مردم داده شود نه وارد کننده. در مورد حذف یارانه نان و داروها به مردم در ازای افزایش قیمت ها می شود که بهتر است به شکل کارت خرید باشد. “

او درباره وضعیت بورس و ررر مردم در این بازار گفت: تعداد زیادی از تبلیغات وارد شده بودند که سهامداران خرد بودند. من تاکید کردم بورس نباید قلک تامین نیاز دولت شود. . . . . . قتصم اقتصادی دولت به نتایج رسیده است که فردا صبح وزیر اقتصاد راهکارهای ررن رفت

. . . . . چرا این لایحه در ماه‌های دولت آخرین داده شد؟ »

رئیسی افزود: «مردم به حق می گویند که قوق آنها کفاف نمی دهد. . . . . . . . . . . آن نظام باید شفاف باشد. اگر این عدال را نمی‌توان نظام کرد، باید به زی‌های متوسل نظام تبدیل شود. اگر چیزی را که به دنبالش هستید پیدا نکردید، فقط بپرسید.

رد انتصابات فامیلی در دولت

جمهور با اشاره به اینکه هوا از نظر مردم است و به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که توجه به ناوگان حمل و نقل شهری را در اولویت قرار دهد، مشخص کرد: «گفته ام آسیب شناسی در این زمینه دنبال. هوای پاک از حقوق مردم است که حتما باید دنبال شود. به استانداردان و دستگاه های موظف تاکید کردم که این مشکل را دنبال نمی کند. تاکید دارم که نوسازی ناوگان حمل و نقل هم دنبال شود. »

او درباره افکار عمومی نسبت به انتقادات بیان کرد: “دولت از انتقاد می کند، اما برخی اظهارنظرها با واقعیت همخوانی ندارد من نمی خواهم کلمه بی انصافی را بگویم.” “مرار ما انتقال اتوبوسی نیست.”

و او به او گفت: «ای بنده بدکار، از دهان خودت تو را داوری خواهم کرد. من گفتم 5 نفر را نام بردند که درباره آنها انتصابمیلی انجام شد اما پاسخ داد که رسانه ها بیان کردند. به دولت های نگاه کنید، این دولت را با دولت های لل مقایسه کنید. ز نقاط قوت دولت درباره انتصابات است که روابط فامیلی نباشد. «بته اگر تذکری داده شود باید دنبال شود».

رئیسی درباره انتقاد از سفرهای استانی خود، گفت: «آقایان لذت ما مردم را تجربه نند. ن لذت می برم از کرملین به کرمان می روم. ر ن را بدانند که ما هم به مسائل کلان می‌پردازیم و شش روز در سطح ملی کار می‌کنیم و یک روز به استان‌ها سر زنیم تا مشکل داشته باشیم.

او تاکید کرد: “دولت ما مردمی است و باید با مردم ارتباط داشته باشد و این روحیه در دولت وجود داشته باشد اما عدهای درباره این نقطه قوت دولت، می گویند چرا به استان ها رفتید؟ می گویند تیم اقتصادی هماهنگ نیست، اما این تیم هماهنگ است.ممکن است اختلاف نظر وجود داشته باشد، اما اگر تصمیمی گرفته شود همه آن را اجرا می کنند. کار گرفته شود و هرکسی که بانی وضع موجود است به رار گرفته شود.»

او ادامه داد: «از اعضای دولت لل در دولت ما هم وجود دارد چون افراد شایسته ای نند. بهترین راه برای از بین بردن جای جوش روی صورت چیست؟

همچنین در مورد تصمیمات دولت برای مقابله با امیکرون تصریح کرد: «امروز به لطف خدا و کمک مردم، و فوتی های بسیار کاهش یافته است. اگر قانون رعایت شود، مجبور به اعمال مجدد محدویت هستیم، زیرا ما احساس می کنیم می توانیم.

او در ادامه خطاب به مردم و جوانان اعلامان کرد: حس آن حساس یشایش و امید می کنم. وظیفه ما هم خدمت به مردم است. تو را چه شده است؟

رئیسی در پایان گفت: “رای مم ملی فوتبال روزی موفقیت دارم و به ورزشکار جوان بابت رعایت حجاب در مسابقبق بین المللی و کسب من.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم