چند پازل شرلوک هلمز را بیدار می کند


وب سایت روزیاتو – گلریز برهمند: اصلاح این ضرب المثل بهترین راه برای حفظ امنیت و جوان ماندن از نظر ذهنی است. و البته، یافتن پاسخ مناسب بسیار سرگرم کننده است. چه در خانه باشید و چه در جاده، این عوامل حواس‌پرتی می‌توانند به شما کمک کنند تا متفاوت فکر کنید. پاسخ تمثیل در پایان داستان است.

ضرب المثل 1

مهم نیست که چقدر کم یا چقدر از من استفاده می کنید، هر ماه آن را عوض می کنید. من چی هستم؟

آهنگ شماره 2

من با همه چیز طرف هستم و اگر نصفم کنی هیچم. من چی هستم؟

آهنگ شماره 3

ساعت آفتابی کمترین قسمت متحرک را بین انواع ساعت ها دارد. چه نوع ساعتی بیشترین قطعات متحرک را دارد؟

ضرب المثل 4

4 = 8 + 8 چگونه به دست می آید؟

آهنگ شماره 5

مرا بیرون بیاور و سرم را بتراش. من الان سیاه هستم اما قرمز هستم. من چی هستم؟

آهنگ شماره 6

کدام یک از چهار گزینه تصویر را در بالا سمت چپ نشان می دهد؟

چند پازل شرلوک هلمز را بیدار می کند

آهنگ شماره 7

مردی سگش را از یک طرف رودخانه صدا می کند. مرد بلافاصله از رودخانه گذشت. بدن سگ فلج شده است. او از پل یا قایق استفاده نکرد. چطور چنین چیزی ممکن است؟

ضرب المثل 8

میخ ها را در چوب بکارید. 10 سال بعد، او به میخ رفت. اگر درخت در سال 5 سانتی متر رشد کند، ناخن چگونه است؟

آهنگ شماره 9

مردی که به سلفی نگاه می کند. دوستش پرسید او کیست؟ مرد پاسخ داد: برادر و خواهر، اما من ندارم. اما پدر این مرد پسر عموی من است. مرد تصویر کیست؟

آهنگ شماره 10

پدر 2 و دو پسر به ماهیگیری می روند. آنها فقط سه ماهی صید کردند. یکی از پدران گفت: بس است، همه ما یکی داریم، «چطور چنین چیزی ممکن است؟

ضرب المثل 11

چطور چنین چیزی ممکن است؟

چند پازل شرلوک هلمز را بیدار می کند

ضرب المثل 12

مردی زیر باران در مکانی نامعلوم قدم می زند. آب به خانه برگشت. اما موها خیس نیستند. چطور چنین چیزی ممکن است؟

ضرب المثل 13

وقتی از من استفاده میکنی منو از دست میدی وقتی از من استفاده نمی کنی منو میبری من چی هستم؟

ضرب المثل 14

این زن دو پسر داشت که هر دو در یک ساعت از روز به دنیا آمدند، اما دوقلو نبودند. چطور چنین چیزی ممکن است؟

چند پازل شرلوک هلمز را بیدار می کند

پاسخ تمثیل شماره 1

تقویم

پاسخ تمثیل شماره 2

شماره 8 انگلیسی

پاسخ تمثیل شماره 3

عینک ساعت

پاسخ تمثیل شماره 4

8 صبح + 8 بعد از ظهر = 4 بعد از ظهر

پاسخ تمثیل شماره 5

بازی

پاسخ تمثیل شماره 6

گزینه A

پاسخ ضرب المثل شماره 7

رودخانه سرد بود.

پاسخ ضرب المثل شماره 8

ارتفاع آن مانند سابق است، زیرا درختان از آنها رشد می کنند.

پاسخ تمثیل شماره 9

بچه خودش

پاسخ تمثیل شماره 10

ضرب المثل ها درباره پدر، پسر و دختر است.

پاسخ ضرب المثل شماره 11

عدد انگلیسی 9 را به 6 برگردانید و آن را به 11 و 13 اضافه کنید.

۱۱ + ۱۳ + ۶ = ۳۰

پاسخ تمثیل شماره 12

آن مرد یک سر کچل بود.

پاسخ ضرب المثل شماره 13

لنگرها

پاسخ تمثیل شماره 14

دخترها سه نفر هستند و این بچه ها دو نفر هستند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم