گام به گام درس 12 دینی هشتم

پاسخ دینی هشتم درس 12 / گام به گام

درس دوازدهم گام به گام هشتمین پیام آسمانی

    پاسخ دینی هشتم درس 12 / گام به گام

درس 13 :: کلید گنج ها

پاسخ فعالیت کلاس صفحه 105 پیام هشتم

فعالیت هشتم

به محتوای دعا نگاه کنید و دعاهایی را که از خدا می خواهید در هر شبانه روز در نماز بخوانید.
پاسخ

  1. ایاک نعبد و ایاک نستعین
  2. صراط مستقیم را به ما بده
  3. صلوات
  4. دعا برای حرمت نماز

پاسخ فعالیت کلاس صفحه 107 پیام هشتم

فعالیت هشتم

با توجه به احادیثی که خواندیم، فهرستی از برچسب های دعا تهیه کنید و برای همکلاسی های خود توضیح دهید. می توانید بهترین لیست را در کلاس نصب کنید.
پاسخ 1 جبران درآمد
2 حقوق مردم را بدهید
3 صلوات فرستادن قبل و بعد از نماز
4 در حال تلاوت قرآن دعا کنید
5 در هنگام اذان نماز بخوانید
6 هنگام باران دعا کنید
7 در برابر لشکر ایمان و کفر دعا کنید
8 بعد از انفاق دعا کنید
9 برای دیگران دعا کنید

پاسخ خود را آزمایش کنید صفحه 108 پیام هشتم

خود را بیازمایید صفحه 62 هشتمین پیام آسمانی

1 نماز خواندن چه فوایدی دارد؟ دو مورد را ذکر می کند.
پاسخ 1 از پاداش روز قیامت بهره مند شوید 2 آسودگی خاطر

2. چهار مناسک نماز را بیان کنید.
پاسخ 1) جمله را با صلوات شروع و ختم کنید.
2) نماز را در چهار وقت در نظر بگیرید: وقت تلاوت قرآن، اذان، باران و رویارویی با لشکر ایمان و کفر.
3) پس از صدقه دادن
4) برای دیگران دعا کنید تا دعای شما را به اجابت نزدیک کنند.

3 به فرمایش حضرت علی (ع) چرا بعضی از دعاها بلافاصله مستجاب نمی شود؟
پاسخجواب جمله به تأخیر می افتد تا ثواب سالک بیشتر و قسمت های مورد نظر کاملتر شود. گاه چیزی خواسته‌ای که به تو نداده‌اند و در عوض در دنیا و آخرت به تو چیزی بهتر از این داده‌اند و گاهی دعا مستجاب نمی‌شود، زیرا چیزی خواسته‌ای که اگر داده شود. ، دین شما را تباه می کند. پس چیزی بخواه که خوبی و زیبایی آن تو را تحمل کند و رنج و سختی آن از تو دور باشد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم