گام به گام درس 13 دینی هشتم

پاسخ دینی هشتم درس 13 / گام به گام

گام به گام درس 13 هشتمین پیام آسمانی

    پاسخ دینی هشتم درس 13 / گام به گام

درس چهاردهم: مسلمانان

پاسخ فعالیت کلاس صفحه 111 پیام هشتم

فعالیت هشتم

به نظر شما مسئولیت ما در برابر مشکلات و گرفتاری های برادران و خواهران دینی در کشورمان و سایر کشورهای مسلمان چیست؟
پاسخ

  1. با آنها احساس همدردی و همدلی کنید
  2. با آنها روحیه همکاری و اتحاد ایجاد کنید
  3. با آنها روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برقرار کنید
  4. با آنها روابط تجاری و دوستانه برقرار کنید.
  5. کمک مادی و معنوی به آنها

پاسخ فعالیت کلاس صفحه 113 پیام هشتم

فعالیت هشتم

به نظر شما اگر مسلمانان این وظایف را با یکدیگر انجام دهند، دنیای مسلمانان چگونه خواهد بود؟
پاسخ دنیایی پر از شادی و اتحاد که همه مسلمانان در آن با همدیگر شریک و با پرچم اسلام همدردی کنند و هیچ دولت خارجی جرأت نفوذ در این جامعه بزرگ مسلمانان را ندارد.

پاسخ فعالیت کلاس صفحه 116 پیام هشتم

فعالیت هشتم

پیام این تصویر را با کمک همکلاسی های خود بیان کنید.

فعالیت کلاس صفحه 113 پیام هشتم

پاسخاین بدان معناست که دشمنان با استفاده از اختلاف شیعه و سنی می کشند و این اختلافات و کشتار و کشتار تنها کسی است که پیروز می شود، دشمن است.

جواب خود را تست کنید صفحه 118 پیام هشتم

خود را بیازمایید صفحه 62 هشتمین پیام آسمانی

3. چهار وظیفه مسلمان را نسبت به برادران دینی خود بیان کنید.
پاسخ 1) او را به خاطر آنچه برای خود دوست داری دوست بدار از او لذت ببر آیینه و راهنمای او باش اگر مریض شد به ملاقاتش برو.

2 مهمترین نقشه دشمنان اسلام برای از بین بردن وحدت مسلمانان چیست؟ مراحل این برنامه را توضیح دهید.
پاسخایجاد تفرقه بین ملل مسلمان و دامن زدن به مبارزه بین آنهاست.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم