گام به گام درس 15 دینی هشتم

پاسخ دینی هشتم درس 15 / گام به گام

گام به گام درس پانزدهم پیام آسمانی هشتم

    پاسخ دینی هشتم درس 15 / گام به گام

درس 15 :: حقوق بشر

پاسخ فعالیت کلاس صفحه 122 پیام هشتم

فعالیت هشتم

نادیده گرفتن حق خدا 1کسی که ماه رمضان را بی دلیل روزه نگیرد.
2کسی که بی جهت نمازش را به موقع نخواند.
3 گناهکار.
نادیده گرفتن حقوق مردم 1 کسی که به دیگران تهمت می زند.
2کسی که به دیگران ظلم می کند.
3 شخصی که با آزار دادن پدر و مادر دل آنها را می شکند.
جهل به حق النفس 1کسی که عمر و وقت خود را بیهوده از دست بدهد.
2 فردی که بیماری سختی دارد، اما به پزشک مراجعه نمی کند.
3کسی که بدنش را زیاد کار می کند.

2 به نظر شما جبران کدام یک از این سه نوع کار دشوارتر است؟ زیرا؟
پاسخ همه در جای خود مهم هستند.

پاسخ فعالیت کلاس صفحه 124 پیام هشتم

فعالیت هشتم

3 اگر کسى با شکستن درخت حق همه مردم را از بین ببرد، چگونه مى تواند این حق بزرگ را جبران کند؟
پاسخ در عوض، شما باید چندین نهال گرانبها بکارید.

2. نمونه های دیگری از اهانت به حقوق بشر را که در بین اعضای جامعه مشاهده می کنید، ذکر کنید.
پاسخ 1 دپوی زباله در خیابان 2 آلودگی محیط زیست 3 آلودگی صوتی 4 آتش سوزی جنگل

پاسخ خود را آزمایش کنید صفحه 124 پیام هشتم

خود را بیازمایید صفحه 62 هشتمین پیام آسمانی

2 کسی که می خواهد وارد بهشت ​​الهی شود چه حقوقی را باید رعایت کند؟
پاسخ حق الله حق الناس حق النفس

2. اگر همه مردم حقوق دیگران را نادیده بگیرند چه اتفاقی برای جامعه می افتد؟
پاسخ 1 ناامنی 2 ایجاد هرج و مرج 3 انجام ندادن کارها 4 ایجاد محیط نامناسب و آشفته

2. سه مثال از حقوقی که همتایان شما بر شما دارند را ذکر کنید.
پاسخ1 احترام 2 رفتار 3 کمک به یادگیری مفاهیم درس

4. سه مثال از حقوقی که اعضای خانواده (پدر، مادر، برادر، خواهر و…) بر شما دارند را ذکر کنید.
پاسخ 1 احترام 2 احسان 3 اذیت نکن 4 به سخنانم گوش کن 5 در مواقع نیاز و ناراحتی از من حمایت و کمک کن.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم